Wanneer meteen door­verwijzen?

Wanneer meteen doorverwijzen?

Meteen doorverwijzen

Van belang is dat patiënten tijdig worden verwezen, namelijk voordat zich verlies van bot (door bijvoorbeeld een sluimerende ontsteking) voordoet. Dit betekent dat bij aanhoudende klachten na een wortelkanaalbehandeling niet meer automatisch verwezen wordt voor een apex resectie.
Bij twijfel over de prognose kan worden verwezen voor een CT scan en kan gekozen worden voor endodontische herbehande­ling of immediate replacement. Deze Meteen door!-methode van implantologie helpt grote botdefecten voorkomen. Wanneer kunt u uw patiënt verwijzen voor het Meteen door!-protocol: