NIEUWS

Case study: Tristan Staas & Edith Groenendijk

Tandvervanging in de esthetische zone is een procedure waarbij de kleinste fout in de behandeling van de harde en zachte weefsels leidt tot een onbevredigend esthetisch resultaat en een ontevreden patiënt. De standaard tot nu toe is om eerst de resterende wortel te verwijderen, waarna een genezingsperiode van 6-12 weken in acht wordt genomen. Helaas blijkt dat juist in de eerste 12 weken na extractie de tandkas substantieel resorbeert. Hierdoor wordt het eindresultaat van de implantaatbehandeling, vooral in esthetisch opzicht, onvoorspelbaar. Op basis van de wetenschappelijke literatuur hebben we een protocol opgesteld voor immediate replacement waarbij dit probleem wordt ondervangen. Dit protocol ligt ten grondslag aan ons promotie-onderzoek dat momenteel loopt.

Lees hier de hele case study.

Met dank aan Tristan Staas & Edith Groenendijk.